Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

Eğitim ve Öğretim Yaklaşımımız

Çağdaş Eğitim Koleji okulöncesi eğitimde yenilikçi ve farkındalık oluşturan bir eğitim anlayışı benimsiyor. Çocuklarımıza bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinciyle hareket eden okulumuzda, etkin öğrenme ve sorgulamaya dayalı Proje Destekli Eğitim, Scamper, Multiple Intelligence ( Çoklu Zeka) yaklaşımlarının sentezinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklarımız bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler. Bu program aynı zamanda ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır.
Oyun çocuklarımızın sosyalleşmesi, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmesi için gerekli bir etkinliktir. Hayatın kendisidir. Bu nedenle serbest oyun saatleri ve yönlendirilmiş oyun faaliyetleri eğitim programımız içinde önemli bir yer tutmaktadır.
Anaokulumuzda pozitif ve bilimsel yaklaşmanın önemini bilen, çocuk gelişimi konusunda profesyonel sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz bulunmaktadır.
İlkokul hazırlık ve okuma yazma çalışmaları
Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan hazırlık ve okuma yazma çalışmaları da her iki dilde yapılmaktadır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanlar yanısıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.
Amacımız:
Çocuklarımızın sevgi dolu ve sıcak bir aile ortamı içerisinde,
- Kendine güvenen
- Sorumluluk taşıyabilen,
- Kendisi ve çevresi ile barışık,
- Sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilen,
- Özgür düşünen ve davranabilen, düşüncelerini, isteklerini iyi ifade edebilen;
- Yeteneğini ve yaratıcı gücünü kullanabilen,
- Her yaşta insanla sağlıklı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
BRANŞ DERSLERİMİZ:
İngilizce:0-6 yaş dönemi dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Çocukların beyinleri boş bir kasetten farksızdır. Her türlü yeni kelimeyi, kelime dağarcıklarına yüklemeye açıktırlar. İşte bu bilgiyi baz alan bizler çocuklarımıza İngilizceyi haftada 3 ders saati istek ve yeteneklerine göre vermekteyiz.
Beden eğitimi: Okul öncesi dönemden itibaren başlayan spor eğitiminin çocuğun gelişimine katkısı her zaman olumlu olacaktır. Çağdaş Eğitim Koleji olarak anasınıfına verdiğimiz spor eğitimi ile amacımız zihinsel, fiziksel, ruhsal açıdan gelişmiş ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımıza beden eğitimini haftada 2 ders saati olarak vermekteyiz.
Satranç: Satranç derslerimizle çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerini destekleyerek, süratli ve çabuk düşünmeyi, dikkatini tek konu üzerine verme alışkanlığını, kurallara uymasını ve sosyal yapısını zenginleştirmeye çalışmaktayız. Okulumuzda haftada1 ders saati olara satranç dersi yapmaktayız.
Halk oyunları: Çocuklarımıza ülkemizin zengin kültürünü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan halk oyunlarını öğretmek ekip bilincini geliştirerek topluluk içinde kendini ifade etme becerisini kazanmak, oyun içinde oyun oynayarak neşeli bir şekilde haftada 2 ders saati olarak yapmaktayız.
Bilgisayar: Çocuklarımız, teknoloji çağında hızla gelişmekte olan dünya için kendilerini eksiksiz olarak hazırlayabilmeli. Çocuklarımıza bilgisayar dersini haftada 1 ders saati olarak vermekteyiz.