• Anadolu Lisesi
  • Fen Lisesi


Anadolu lisemiz eğitim öğretim alanında kendine düşen; eğitimli, kritik ve analitik düşünebilen, okuyan, araştıran, topluma ve çevreye karşı duyarlı, ülke ve toplum menfaatlerini ön planda tutan, saygılı, milli ve manevi duygularına bağlı bireyler yetiştirme görevini başarıyla sürdürmektedir.

Okulumuzda öğrenciler 9. sınıftan itibaren yoğun bir şekilde aktarılan temel bilgiler test teknikleri ile geliştirilir. Yıl içinde her seviyedeki sınıflar için belirli aralıklarla genel test sınavı uygulanır. Lise son sınıf öğrencilerine yönelik yoğun üniversite sınavına hazırlık amacı ile müfredat sonrası çalışmalar yapılır. YGS/LYS sınavında öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltmak için rehberlik desteği alınıp, YGS/LYS sınavında başarının artması sağlanır.

Deneyimli, donanımlı, alanında uzman öğretmenlerimiz öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde öğrencilerimize yol göstermektedir. Okulumuz mezunu öğretmen arkadaşlarımızla çalışmak bize ayrı bir güç vermektedir.

‘Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.’ İlkesi gereği teknolojiyi kullanan fakat esiri olmayan bir anlayışla öğrencilerimizi yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrenci inceleme gezileri düzenlenerek Üniversite ve Fakültelerin yerlerini görüp, yaşayarak mesleki rehberlik yapılmaktadır. Ayrıca Okulumuzda İngilizce ve Türkçe Tiyatro çalışmaları sahnelenmekte, satranç, şiir, kompozisyon yarışmalarına ve bilim olimpiyatlarına katılıp ödüller almaktadırlar. 


Fen Lisemiz, ufkun ötesini görmeye çalışan, matematik ve fen alanında üstün yetenekli öğrencilere eğitim, araştırma, proje oluşturma imkânları sağlamak, ülkemizin ihtiyacı olan bilim ve fen adamlarımızın yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla 2005–2006 öğretim yılında kuruldu.

Değişen dünyamızda bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Fen Lisesi, böyle bir dünyada eğitim-öğretimde daima önde ve öncü olmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda; iyi eğitilmiş, özgür düşünebilen, araştıran, ufku geniş, kendini sürekli geliştirmeyi öğrenmiş, ulusunu ve kendini yüceltmeyi amaç edinmiş öğrenciler yetiştirmektedir.
Okulumuzda öğrenciler 9. sınıftan itibaren yoğun bir şekilde aktarılan temel bilgiler test teknikleri ile geliştirilir. Yıl içinde her seviyedeki sınıflar için belirli aralıklarla genel test sınavı uygulanır. Lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversite sınavına hazırlık amacı ile müfredat sonrası çalışmalar yapılır. YGS/LYS sınavında öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltmak için rehberlik desteği alınıp, YGS/LYS sınavında başarının artması sağlanır.
Fen Liseleri yönetmeliği gereğince her öğrencinin öğrenim süresince bireysel veya grup halinde Matematik ya da Fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılma zorunluluğu vardır. Okulumuz bünyesinde oluşturulan proje salonunda öğrencilerimiz zengin bir kütüphane ve tam donanımlı, internet bağlantılı bilgisayar destekli proje çalışmalarını yaparlar. Deneyimli öğretmenlerimizin desteği ile çalışmalarını devam ettirirler. Okulumuzun laboratuarlarında deneylerini yaparak projelerini üretirler. Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarında bulunan elektronik tahta gibi teknolojik materyaller ile dersin işlenmesi derste öğrenciyi aktif hale getirmekte, başarıyı artırmaktadır.
Öğrenci inceleme gezileri düzenlenerek Üniversite ve Fakültelerin yerlerini görüp, yaşayarak mesleki rehberlik yapılmaktadır. Ayrıca Okulumuzda İngilizce ve Türkçe Tiyatro çalışmaları sahnelenmekte, satranç, şiir, kompozisyon yarışmalarına katılıp ödüller almaktadırlar.