14 Ekim 2016 13:03
 Okulumuzda uygulanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri’nin en önemli işlevlerinden biri de, yeni durumlarla karşılaşan öğrencileri, çabuk uyum sağlayabilen, çevresi ile kolay iletişim kurabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yaşama hazırlamaktır. Yeni bir okul ortamında bulunmak da birçok öğrenci için kaygı verici bir durum olabilir. Öğrenciler için belirsiz ve kaygı verici durumları hafifleterek, onların okula uyum sağlamalarını hızlandıran uygulamalar, önceden planlanmış programlar doğrultusunda sağlanabilir. Bu Programda, okulumuza bu sene başlayan öğrenciler için, Anadolu ve Fen Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanımız Mürüvvet Toksoy Çiftçi tarafından 9. Sınıflara yönelik yapılan uyum programında 3 temel etkinlik değerlendirilmiştir:
• Öğrencilerin okula ilişkin bilgilendirilmesi
• Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması
• Akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi
Konularında genel bilgiler verilerek 9. Sınıf öğrencilerimizin liseye uyumu sağlanmaya çalışılmıştır.