2 Kasım 2016 9:51 Kişiler arasında karşılıklı paylaşım, iletişim ve etkileşimin duygusal bağlarla birlikte daha güçlü ve daha doğru arkadaşlıklar geliştirebilmek adına Ortaokul Rehber Öğretmenimiz tarafından 6.sınıf öğrencilerimize “ Doğru iletişim-doğru arkadaşlık semineri” verilmiştir. Bu seminerde öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek ve aralarındaki iletişimi engelleyen unsurları ortadan kaldırmak adına neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verilerek gelecek nesiller olarak kendinden küçüklere de örnek olmaları gerektiği vurgulamıştır.