Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

Öğrencilerimiz ile bire bir ilgilenerekkendilerini ve dünyayı keşfedecekleri, severek devam edecekleri bir ortam oluşturmak ve bu ortam içinde, hoşgörülü, toplumsal değerleri benimseyen ve vatanına karşı sorumluluklarını bilen, akılcı, bilimsel düşünme gücüne sahip sağduyulu nesiller yetiştirmektir.
Bunun yanında öğrencilerimizin yaşı ve yaşantısı gereği karşılaştığı sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişikliklere uyum sağlamalarını, Türkçede dinlediğini ve okuduğunu algılama, anlama ve anlatabilme becerilerini yaşına göre en üst düzeye çıkarmaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan yakınındaki ve uzaktaki tüm insan ve diğer canlılara karşı duyarlılık, saygı ve anlayış geliştirmesini sağlamaları; çevresel değer ve doğruların korunmasında bilinç geliştirmesine katkıda bulunmaları hedeflerimiz arasındadır.
Çağdaş Eğitim Koleji hassas, teknolojik gelişme ve yeniliklere açık, bilinçli ve özgüven sahibi, katılımcı, araştırmacı, çağın gelişmelerini takip eden, hobileri olan, yardımsever, sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmeyi ilke edinmiştir
Sorgulamaya dayalı öğretim sistemimizde dersler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde işlenir.Gelecekte farklılık yaratacak bireylerin yetişmesi, öğrencilerin eğitim süresi boyunca öğrenmesi gerekli bilgilerin yaşamın içine de aktarılması eğitimimizin esasıdır.
Öğrenciler bir birey olarak tümüyle eğitilirken; bu çok yönlü süreçte, okulda yer alan sosyal faaliyetlere, ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda katılımları sağlanır. Farklı dallarda oluşturulan birçok kulüp farklı etkinliklerin gerçekleşmesine imkân verir.Dersliklerimiz bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile hazır hale getirilmiştir. Bilgisayar ve projeksiyonların yanı sıra, derslerde kullanılan akıllı tahtalar öğrencilerin derse katılımını arttırır. Ders içi sunumların daha etkin yapılmasını ve işlenen derslerin kalıcı olmasını sağlar.
Okulumuzda 1.sınıftan itibaren İngilizce, Resim, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik, Karakter Eğitimi ve Kulüp dersleri kendi alanlarında uzmanlaşmış branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Yabancı dil eğitimine büyük önem verilerek, öğrencilerimizin yabancı dil ayrıcalığıyla değişik kültürleri tanıyıp, öğrenerek dünya vatandaşı olmaları hedeflenmiştir.
Öğrencilerin akademik, sosyal, sanat ve spor alanlarında gelişimlerini hedefleyen Çağdaş Eğitim Koleji öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini destekleyecek, yeni yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüp çalışmalarını, sosyal faaliyetler ve çeşitli akademik gezilerle desteklemektedir.
Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla belirlenen ilkokul eğitim programları öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine öğrenmeyi öğretiriz.