ÖZEL GAZİEMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM İLKOKULU

YABANCI DİL SİSTEM ve ÇALIŞMALARI

 

Özel Çağdaş Eğitim Kurumlarında uygulanmakta olan yabancı dil sistemi bir dile “ezberlenen” değil “yaşanılan” ve “yaşatılan” bir dil olarak yaklaşımı benimsemektedir. Bu bağlamda anasınıfından başlayarak 4. Sınıfa kadar yürütülen yabancı dil ders içi tüm uygulamalar,  verilen ödev ve etkinlikler, ders dışı proje uygulamaları, kulüp ve yılsonu etkinlikleri öğrencilerin yabancı dili günlük hayatlarına entegre edecek şekilde 1. Yabancı dil İngilizce ve Kulüp dersi olarak sunulan 2. Yabancı dil Almanca da konuşma, yazma ve okuduğunu anlama beceri gelişimleri üzerine kurulmuştur.

            Küçük yaş gruplarından başlayarak 1., 2. ve 3. Sınıflarda ders içi uygulamalar öğrenciye kazandırılacak hedef konu anlatımını takriben öğrencilerin cümle kurma- resim anlatımı- resimler ile hikaye oluşturma- proje oluşturma ve oluşturduğu projeyi sözlü anlatım ile sunma aktiviteleri aracılığıyla sözlü ifade becerilerini; ders kitapları içerisinde bulunan okuma parçaları ve kısa hikayeleri analiz ederek ve paragraf sorularını çözümleyerek okuduğunu anlama  becerilerini; ve bu parçalar üzerinden özet yazım çalışmaları ile de yazım becerilerini geliştirmektedirler.

            4.sınıf öğrencilerimiz ise makale ve hikayelerden oluşan yoğun okuma çalışmaları, okudukları her parçanın kendi cümleleri ile yeni bir yazımını gerçekleştirdikleri haftalık “draft” yazım ve yine her draftın sınıflarında haftalık “presentation”  sözlü sunumlarını gerçekleştirerek okuduğunu anlama, sözlü ve yazılı ifade becerilerini geliştirmeye dayalı bir eğitim almaktadırlar.

Tüm kademelerde uyguladığımız İngilizce ve Almanca kulüplerimizde ders içi hedeflerimizi pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz öğrenci merkezli yoğunlukla sözlü ve yazılı oyun, etkinlik, proje ve Uluslararası Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına yönelik okuma – yazma – dinleme çalışmaları da hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlamaktadır.