• Almanca Kulübü
  • Bilgisayar Kulübü
  • El Sanatları Kulübü
  • Fen Mucitleri Kulübü
  • İngilizce Oyun Kulübü
  • Minik Aşçılar Kulübü
  • Müzik Kulübü
  • Resim Kulübü
  • Spor Kulübü
  • Zeka Oyunları Kulübü

Kulübümüzde; yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, Almancayı sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanmaktadır. Hedefimiz; öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonunun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır. Kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getiriyoruz, öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmeleri sağlıyoruz, kelime  bilgisi çalışmaları yapıyoruz ve yazma becerisi kazandırıyoruz. Takım oyunları, kutu oyunları, yarışmalar gibi eğlenceli aktivitelerle de öğrencilerimizin Alman dilini etkin kullanıp, eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz.

Bilgisayar etkinliğinde,  öğrenciler seviyelerine uygun şekilde bilgisayarların hardware ve software yapıları hakkında bilgi edinirler.  MS Office programlarını kullanarak eğitici ve renkli çalışmalar hazırlarlar. Seviyelerine uygun programlarda görsel tasarım hazırlarlar. Çağın gerisinde kalmayarak teknolojiyi yakından takip ederler. İnterneti doğru şekilde kullanmayı, doğru veriye ulaşmayı, web üzerinden online olarak eğitim programlarıyla çalışmayı öğrenirler. 


 


Öğrencilerin el becerilerini ve üretkenliklerini geliştirmek, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak öğrencilerin iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerine olanak tanımak, sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Öğrencilerin bilim, fen ve teknoloji konularına duyarlılığını artırmalarını, Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirmeyi, projeler geliştirmelerini ve bu projeleri sunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten kulüptür.


Öğrencilerimizin İngilizceyi zevkli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla açılan ve İngilizce öğrenme sürecine son derece olumlu katkılar sağlayan bir kulüptür. İngilizceyi eğlenceli bir ortamda oyunlar aracılığıyla geliştirmeye çalıştığımız kulübümüzde  amacımız sosyal bir ortamda dil kullanımını geliştirmek, oyunlar oynayarak İngilizce pratik yapmak, öğrencilerimizin kelime telaffuzlarına ve kelime hazinelerine  katkı sağlamaktır. Pratik İngilizce kulübü ile öğrencilerimizin İngilizceye olan ilgileri daha da artmaktadır.


Öğrencilerimize dengeli beslenme bilincini oluşturmayı, çabuk, hazır ve sağlıklı küçük besinler hazırlayarak grup çalışmasının önemini ve keyfini yaşatmayı, mutfak kültürümüzün güzelliklerini ve temizlik alışkanlığı kazandırmayı,  yemekte görgü kurallarını, masa hazırlama düzenini ve mutfak düzeni ile hijyenini öğretmeyi, öğrencilerimizin helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili alışkanlıkları kazanmaları için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.Müzik Kulübü öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.


Ebru, Yağlıboya, suluboya, ahşap boyama, guvaş boya, akrilik, karakalem teknikleri de öğrencilerimizin derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bahsedilen her tekniğe ilişkin öğrencilerimizin bol miktarda uygulama yapabilmelerini sağlamak suretiyle yeteneklerini üst düzeye ulaştırmak temel amacımızı teşkil edecektir.Spor yapmayı alışkanlık haline getirmesini ve tüm spor dallarını uygulayabilecek beceri ve teorik bilgiye sahip bir alt yapı kazanmasını sağlamaktır. Spor Kulübü,  öğrencilerin sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini ve boş zamanlarını doğru alanlarda değerlendirmelerine fırsat tanır.Zekâ oyunları; beynin sağ ve sol loblarını geliştirerek, iki lob arasında koordinasyonu sağlayan, zihnini açması ve yeni şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yeteneklerde kazanırlar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur.