• Şiir ve Kompozisyon
 • Spor
 • Bilişim
 • Drama
 • İzcilik
 • Mutfak
 • KAD
 • Adab-ı Muaşeret
 • Helal ve Sağlıklı Gıda
 • KAB - Farkındalık
 • TOEFL
 • Basın YayınSür, hikaye, deneme gibi edebi türlerde kabiliyeti olan öğrenciler, hangi türde kabiliyetli iseler kendilerini bu yönde geliştirme imkanı bulacaklar. Kim bilir öylesine geliştirecekler ki onbeş-yirmi yıl sonrasının yazar ve şairleri buralardan yetişecektir. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yapılacak gezi, gece ve yarışmalarda çok önemli görevler alıp kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Ayrıca şiir, hikaye, kompozisyon gibi dallarda yapılacak yarışmalarda önemli görevler üstleneceklerdir.
 

Okulumuz, öğrencilerinin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla kurulan spor kulübü, öğrencilerimizin hem kendi yeteneklerini keşfettikleri, hem de güzel dostluklar kurduğu. Takım/ekip ruhunu geliştirmeyi hedefleyen aidiyet duygusunu yerleştiren tüm fiziksel etkinliklerin yer aldığı( basketbol , voleybol, futbol, hentbol ) vb. sosyal bir kulüptür.

 

Çağdaş eğitim öğretmenleri olarak, kabiliyetli öğrencilerin bulunması, bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi, milletine ve ülkesine en faydalı fertlerin gün ışığına çıkarılması, bilimsel ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunun geliştirilmesi için fen ve teknoloji kulübümüzde öğrencilerimizle etkinlikler yapılmaktadır.
Kulübümüz, öğrencilerimizde kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturmayı, pozitif ve analitik düşünebilmeyi, yorumlamayı, analiz ve sentez yapabilme gücünü geliştirmeyi, sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen bir düşünce sistemini esas almaktadır.Böylece gelişmeye açık bir kişilik sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Öğrencilerimizin İngiliz diline yabancı kalmamalarını sağlamaktır. İngilizce dersinde öğrendikleri yeni kelimeleri ve dilbilgisi yapılarını günlük hayatta aktif kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Kulübün diğer bir amacı ise; çocuklarımıza tiyatro sanatını tanıtmak ve bir yabancı dil ile o sanatı icra etmelerini sağlamaktır. Her oyunda çocuklarımıza eğitici bilgiler vererek, güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmek hedeflenmektedir. İngilizce'nin, hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları bir dil olduğunu göstermek hedeflenmektedir. 
 

İzcilik, çocuk ve gençlerimize ahlaki ve şahsiyet gelişimine, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim veren; bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen, bir gençlik faaliyetidir. İzcilik Kulübümüz, Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü İzci Ünitesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hem kız hem de erkeklere yönelik, bay ve bayan liderlerimizle yıllık plan dahilin de çalışmalarımız devam etmektedir.
 

Mutfak Kulübü öğrencilerimize dengeli beslenme bilincini oluşturmayı, Çabuk, hazır ve sağlıklı küçük besinler hazırlayarak grup çalışmasının önemini ve keyfini yaşatmayı, mutfak kültürümüzün güzelliklerini ve temizlik alışkanlığı kazandırmayı, yemekte görgü kurallarını, masa hazırlama düzenini ve mutfak düzeni ile hijyenini öğretmeyi hedefliyoruz.
Kritik Analitik Düşünme Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin kritik analitik düşünme becerisi kazandırmaktır. Sadece gerçeğe bağlı, hiçbir yönlendirmenin yönlendiremediği; tahminlerin, duyguların, ön yargıların belirlemediği; kişiye, gruba, ülkeye ve tüm insanlara rağmen, sadece ve sadece doğru olanı yapmak ve yaptırmak için ve kendimizle yüzleşmek için işe düşüncelerimizden başlamalıyız. Gelişmeleri doğru değerlendirme ve anlama yeteneği geliştikçe iyi insanların dünya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol almaları ve iyiliği ön plana çıkarma fırsatları doğacaktır. Kritik-analitik düşünmenin temel koşulu olan sorgulama, İslam inancının ana unsurunda görülmektedir.
​Günümüzde kısaca “görgü” de denen “adab-ı muaşeret”, sınırları vahiy tarafından tespit edilen davranış kurallarından ibarettir. Başka bir ifadeyle, Allah’ın razı olabileceği ölçülerde davranış sergilemektir. Davranışlarımızda Allah’ın razı olabileceği ölçüleri ise Sünnet-i Seniyyeden alıyoruz. Bu durumda adab-ı muaşeret için, Sünnet-i Seniyyeye uygun davranışlar şeklinde bir tarif getirmemiz de mümkün. Böyle olunca Sünnet-i Seniyyeye uymayan veya Sünnet-i Seniyyeden alınmayan davranışlara ne adab, ne de görgü diyemeyiz.Bunu göz önüne alarak Çağdaş Eğitim yuvası olarak Adab-ı muaşeret kulübünün olması gerektiğini düşündük. Kulübümüzde okulumuzun misyonuna ve vizyonuna uygun Çağdaş genç nesiller yetiştirmek için gönülden çalışıyoruz.
Öğrencilerimizin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunarak; helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi ve alışkanlıkları kazanmaları için gerekli çalışmaların yapılması.