• Almanca Telc Kulübü
  • Spor Kulübü
  • Tiyatro Kulübü
  • İngilizce Proficiency Kulübü
  • Halk Oyunları Kulübü
  • İzcilik Kulübü
  • Mutfak ve El İşi Kulübü
  • Müzik Kulübü
  • Osmanlıca Kulübü
  • Resim Kulübü
  • Satranç Kulübü
 
Kulübün başlıca amacı; öğrencinin ikinci yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek ve bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmektir. Okulumuzda Almanca dilinin verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesini sağlayarak öğrencilerimizin Almanca okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini artırmayı hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler eş zamanlı Almanca konuşulan toplumların özelliklerini tanıyıp, ders içi münazara etkinliklerinde otantik konuşma becerilerini geliştirerek uluslararası geçerliliği olan Ortaokul seviyesinde uygulanan Uluslararası TELC sınavları sertifika programlarına desteklenerek hazırlanmaktadırlar. 
 

HENTBOL KULÜBÜ

          Hentbol kulübünde, hentbol sporunun temel eğitimleri ve kazanımları öğrencilere verilmektedir. Haftada dört saat öğrencilerimizle hentbol sporu ile ilgili teknik, taktik ve kondisyon çalışmaları yapılarak okullar arası hentbol maçlarına katılım sağlanmaktadır. Okulumuz 2012 yılından beri hentbol branşının alt yapısını oluşturmuş ve İzmir İli müsabakalarında minik erkeklerde İzmir üçüncülüğü, yıldız erkeklerde İzmir dördüncülüğü gibi güzel derecelere imza atmıştır.

BADMİNTON KULÜBÜ

         Badminton kulübünde, badminton sporunun temel eğitimleri ve kazanımları  öğrencilere verilmektedir . Haftada dört saat öğrencilerimizle  badminton sporu ile ilgili teknik ,taktik ve kondisyon çalışmaları  yapılarak alt yapısı oluşturulmuş olup okullar arası küçükler ve yıldızlar  badminton maçlarına katılım sağlanmaktadır.

BASKETBOL  KULÜBÜ
      Basketbol kulübünde, basketbol sporunun temel eğitimleri ve kazanımları  öğrencilere verilmektedir . Haftada iki saat öğrencilerimizle basketbol sporu ile ilgili teknik, taktik ve kondisyon çalışmaları yapılıyor.

MASA TENİSİ  KULÜBÜ
        Masa tenisi kulübünde, masa tenisi sporunun temel eğitimleri ve kazanımları  öğrencilere verilmektedir .Haftada iki saat öğrencilerimizle  masa tenisi sporu ile ilgili teknik taktik ve kondisyon çalışmaları  yapılarak  okullar  arası il ve ilçede  masa tenisi maçlarına katılım sağlanmaktadır.

 
     Çağdaş Eğitim Koleji Tiyatro Kulübünün temel amacı; öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını arttırmak ve sanat alanında üreticiliği kazandırmaktır. Öğrenciler bu kulübe üye olarak zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedir.     Öğrenciler gösterimi yapılacak olan oyunu iyi bir şekilde sahnelemek için dayanışma içinde ve planlı olarak çalışırlar. Bu sayede öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanmaktadır. Tiyatro kulübü, bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırmaktadır. Kulübümüzde öğrencilerimizin etkili güzel konuşmalarına dikkat edildiği, söz dağarcıklarının geliştiği, rol yaparak başkaları gibi düşünebilmeyi öğrenirler. 
 

Çağdaş Eğitim Kurumlarında Ortaokul 5. , 6.  ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik İngilizce Proficiency Kulübünde öğrencilerimiz Uluslararası İngilizce Yeterlilik Sınavları Cambridge FLYERS,  KET-PET ve TOEFL JUNIOR sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Şubat- Mayıs ve Haziran aylarında kurum içi ve kurum dışında yapılan Uluslararası Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına kulüp saatleri içerisinde kitap ve  online eğitim üzerinden cümle-paragraf yorumlama- tamamlama, okuduğunu anlama- dil yapısı (structure) ve dinleme (listening) çalışmaları yaparak hem dil becerilerini geliştirmekte hem de kendilerine uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sertifikası kazandıracak proficiency sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

 
Geleneksel Türk halk oyunlarımızdan öğrencilerimizin seviyelerine göre seçerek öğretiyor, kültürümüzü daha da ileriye taşımak için bu oyunların nasıl doğduğuna ve gelişimine yönelik bilgiler veriyoruz. Ayrıca halk oyunları sayesinde sağ ve sol ayak, sağa ve sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenen öğrencilerimizin beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olarak çocuklarda özgüvenin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olurken milli ve geleneksel kültürel ögelerimizi kavramalarına da yardımcı oluyoruz
 

İzcilik, çocuk ve gençlerimize ahlaki ve şahsiyet gelişimine, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim veren; bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen, bir gençlik faaliyetidir.

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle şahsiyet, dürüstlük, cesaret, beceri, sağlık, mukavemet, gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

 

Çağdaş Eğitim Koleji olarak İzcilik Kulübümüzde öğrencilerimize kişisel gelişimlerine yönelik Karakter Eğitimi sunup bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapıyoruz. Çeşitli aktiviteler düzenleyip sorumluluk almalarına imkân sağlıyoruz. Böylece onlara inisiyatif kullanmayı öğretmek ve  sosyal becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

 Mutfak ve El İşi Kulübü öğrencilerine; sağlıklı beslenme ile mevsim şartlarına uygun yiyecek ve içecek hazırlama becerisi kazandırmayı amaçlamıştır. Öğrencilerimiz üretici ruhuyla kendini yetiştirir, elindeki kullanılmış malzemelerden yeni ürün elde ederek el becerisini geliştirir ve yeteneklerinin farkına varır. Böylece öğrencilerimiz ders esnasında hem eğlenir hem kendine güven geliştirir hem de günün stresini atarak öğrenim gerçekleştirir.

 
Müzik Kulübümüz; geleneksel kültürümüzün öğretimi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması yanında öğrencilerimizin toplu çalışma yapmalarını ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesini amaçlar. Müzik Kulübü haftada iki saat olup müziğin teorik yapısı, icra eğitimi, çalgı ve özellikleri gibi konular, koro etkinliği biçiminde uygulamalı olarak verilir.
 

Osmanlıca kulübümüzde, Osmanlıca dilinin bağımsız bir dil olmadığı aktarılarak Osmanlıca Türkçenin bir dönemine verilen ismi olduğu anlatılmaktadır. Öğrencilerimize kulübümüzde bu dönemi diğerlerinden ayıran özelliğin Osmanlı Devletinin bu dönemde Arap ve Fars kültürü ile sıkı bir etkileşim halinde olması neticesinde bu dillerden Türkçeye çok fazla sözcük geçmiş olması öğretilmekte olup Türkçe ile olan sıkı etkileşimi kavratılmaktadır.

Ayrıca, Osmanlıca Kulübü ile ortak yürütülen Kur’an- Kerim kulübümüz  Peygamberimiz (S.A.V.)'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" müjdesine nail olabilmek için Rabbimizin emaneti olan öğrencilerime Kur’an-ı Kerim’in okunurken tilevetin önemini kavratmayı  amaç edinmiştir.

 

Resim Kulübümüzün amacı; Öğrencilerimizin boş vakitlerinde kaliteli zaman geçirebilmesi için kulüp dersinde teknik bilgileri uygulamalı olarak verilip değişik tarzlarda resim çalışmaları yapmalarını sağlamaktayız. Resimler, çocuğun nasıl düşündüğünü ve dünyayı nasıl algıladığını yansıtır. Bu sebeple kulübümüzde, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara daha fazla yer vermeye çalışıyor ve bu çalışmaların hepsini okul panolarımızda sergiliyoruz. 

 
Satranç kulübünün amacı, öğrencilere planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratarak süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerimiz bu sayede olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştirir ve dikkati tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazanır. Öğrencileri düşünen, araştıran, yargılayan bireyler haline getirmek "Kendine güven" duygusu aşılayıp geliştirmek, "Başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceği" düşüncesini aşılamak başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın ve stratejiler geliştirmenin gerekli olduğunu öğretmek kulübümüzün en temel hedefidir.