Okul Kuralları

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,

2014-2015 eğitim ve öğretim yılının hem kurumumuz, hem de sizler için başarılı geçmesini diliyoruz. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak arzu edilen başarının yakalanabilmesinin disiplinli ve düzenli çalışma ile sağlanabileceği inancındayız. Kurumumuz çalışma ve disiplin ilkelerini Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinden almaktadır. Bu ödül ve disiplin yönetmeliğine bağlı olarak kurumumuz ilke ve sınırlarını belirlemiştir.

a) Okula Zamanında Gelinmesi:Ders başlama saati 09.00 olup derse zamanında gelmeyen, ya da gelemeyen öğrenciler beklenmeden öğretmenler tarafından yoklama fişlerine kayıt edilirler. İdare tarafından verilecek derse kabul belgesi ile derslere kabul edilirler. Ara derslere kesinlikle geç kalınmaz. Ara derslere geç kalan öğrenciler yarım gün yok sayılırlar ve devamsızlığa işlenir.

b) Devam Zorunluluğu:Öğrenciler ortaöğretim kurumlarında okula devam zorundadırlar; yönetmelik gereği 10 gün özürsüz devamsızlık yapmaları halinde sınıfta kalırlar.

c) Belirlenen Kılık-Kıyafet:Erkek öğrenciler; okul tarafından belirlenen kıyafetler giyilir, saçlar temiz ve düzgün kesilmiş olacaktır. Kız öğrenciler; okul tarafından belirlenen kıyafetler giyilir, saçlar temiz ve düzenli taranmış ve toplanmış olacak, eğer öğrenci saçlarını toplamak istemiyorsa kısa kestirecektir. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrenciler okula kabul edilmezler ve durum öğrenci velisine bildirilir.

d) Getirilmemesi Gereken Malzemeler: Öğrenciler açık olmamak şartıyla cep telefonu bulundurabileceklerdir. Öğrencinin üzerinde cep telefonun açık yakalanması durumlarında; birinci seferde bir hafta, ikincisinde bir ay, üçüncüsünde ise bir yarıyıl süresince iade edilmeyecektir. Kaybedilen cep telefonlarından okul idaresi sorumlu değildir. Belirlenen kaynak, kitap ve dergilerin dışında herhangi bir gazete, dergi veya mecmuanın getirilmesi uygun görülmemektedir. 

e) Ders Dışı Eğitim:Ders içi öğrenim ve disiplinden öğretmen tam sorumludur. Bu nedenle öğretmenin uygun bulduğu ve önerdiği kaynak araç-gereçleri getirmek, derse hazırlıklı başlamak açısından gereklidir. Öğretmenin ders işlemesine engel oluşturan öğrenciler hakkında gerekli tedbirler idare tarafından alınacaktır.

f) Okul Malzemelerinin Kullanılışı:Okulun bina ve eşyası milli servetin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle de iyi kullanılması ve korunması gereklidir. Binaya ve eşyaya verilen zarar ödetilir.

Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak başarıyı arttırabilmek amacıyla belirlenen ilke ve kurallara tüm veli ve öğrencilerin titizlikle uyacakları inancındayız.

BAŞARILI BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE…