Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme – değerlendirme,eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Acaba, öğrencide oluşturulması düşünülen davranış değişiklikleri ne derece gerçekleşti? sorusuna geçerli ve güvenilir bir cevap bulmaksızın sürüp giden eğitim çabalarının etkili olup olmadığı bilinemez. Eğitim, kendisinden ne beklendiği düşünülmeksizin bir alışkanlık haline gelebilir. Bu nedenle, eğitim hedeflerine ne derece ulaştığını belirlemek için değerlendirmeye gerek vardır. Ayrıca değerlendirme, öğretimi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre ayarlayabilmek ve öğretim sırasında öğrenciler tarafından öğrenilmeyen ya da öğrenmede zorluk çekilen yerleri belirleyip bunun nedenlerini araştırarak öğretimi daha etkin kılmak için de gereklidir.

Hedefler,yani öğrenci davranışlarında oluşturulmak istenen değişiklikler belirlenmeden yürütülecek bir öğretim etkinliği, verimli ve etkili olamaz. İlk olarak, ulaşılması düşünülen nokta belirlenmeli ki, o noktaya götürecek en kısa ve etkili yol seçilebilsin. Ayrıca hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleştiyse ne derece gerçekleştiğini anlamak için, öğrenci davranışındaki değişimin yönünün ve miktarının bilinmesine gerek vardır. Hedefle sonucu birlikte düşünerek, onları birbiriyle kıyaslayan bir sistem, öğrenci ve öğretmen hakkında geçerli kararlar verebilir.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı okulumuzda deneme sınavlarına çok önem verilmekte ve yıl içinde çok sayıda deneme sınavı uygulanmaktadır. Kurumumuzda tüm bu çalışmaları yürütmekle sorumlu Ölçme-Değerlendirme Birimimiz mevcuttur. Deneme sınavları sonunda öğrencilerimizin ulaşması planlanan hedefler belirlenip, sene sonunda öğrencilerimiz bu hedeflere ulaştırabilmek adına çalışmalar özenli bir şekilde yürütülmektedir.Uyguladığımız deneme sınavlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:

• Lise 9 – 10 ve 11. sınıf seviyelerinde uygulanan deneme sınavları
• 12. sınıf seviyelerinde uygulanan LYS – YGS Denemeleri

Deneme sınavları,gerçek sınavın provasıdır ve öğrencileri gerçek sınava hazırlar. Deneme sınavlarına giren aday, gerçek sınavda ne yapacağını bilir. Öğrenci için kendi başarısını görmek, eksikliklerini, hatalarını ortaya çıkarıp bunları gidermek adına deneme sınavları birer işaret taşları gibidirler. Öğrenciler deneme sınavlarındaki durumlarına göre çalışma şeklini, saatini, çözeceği soru tiplerini, kısaca çalışma stratejisini yeniden düzenlemektedir.

Deneme sınavı;
• Eksik konuların tespit edilmesini sağlar.
• Eksik konuları hatırlatır.
• Zamanın nasıl kullanılacağını öğretir.
• Kaygıyı dengede tutmayı öğretir.
• Yol gösterici niteliktedir.


Sınavlar,önceden belirlenerek öğrencilere duyurulan tarihlerde uygulanmaktadır. Deneme Sınavları dışarıdan anlaşılan bir yayınevinden temin edilmektedir. Öğrencilerimiz için huzurlu ve rahat bir sınav ortamı oluşturulmaktadır. Sınav sonuçları en geç 3. gün duyurulmaktadır. Sınav sonrasında oluşturulan raporların öğretmenlerimizle paylaşımı sonunda, alınması gereken tedbirler belirlenmektedir. Öğrencilerimizin her sınavdaki düşüş ve yükselişleri takip edilmekte olup gerekli takviyelerin bire-bir çalışmalarla yapılması sağlanmaktadır. Yine yapılan konu analizleri ile hangi konularda eksikler olduğu tespit edilip gereken önlemler alınmaktadır.