Rehberlik

Rehberlik servisimiz; her öğrencimizin kendini rahatlıkla ifade edebileceği sorunlarını çözmede farklı bakış açılarını görebilen ve hatta kendini tanıyarak başarısını arttıracağı ortamlar sağlamak için çalışmalarını sürdürür.
Gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı yaklaşımıyla öğrencilerimizin talep etme, farkında olma ve çözüm arama yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırken güven bağını da kurmaktadır.
Akademik açıdan gencin ne istediğini bilmesi sosyalleşme süresince yapacağı hataların pozitif yanları eşliğinde içselleştirilmesi ve psikolojik durumunu dengeli bir noktaya oturtması gibi hedeflerimiz rehberlik çalışmalarımıza yön vermektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur.
YAPILAN ÇALIŞMALAR:
  • BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ ( Test, Envanter, Ölçek )
  • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
  • EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
  • KİŞİSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
  • MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
  • GRUP ÇALIŞMALARI VE SEMİNERLERİ
  • ÜST ÖĞRENİM KURUMLARINA YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI
  • EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
  • VELİ-ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI