top of page

Tarihçe

​Misyonumuzdaki noktalar etrafında bir araya gelen girişimci grubumuz uzun ve titiz çalışmalar sonucu Özel İzmir Çağdaş Eğitim Kurumları'nı kurmuş, Türk Milli Eğitimi'ne hizmet etmek, çağdaş eğitimin ilkelerine uygun biçimde öğrenciler yetiştirmek amacıyla, 2000-2001 öğretim yılında İlköğretim ve Anadolu Lisesi bölümlerine ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

Sınıfta Ders Çalışan Öğrenciler

2001-2002 öğretim yılında “Genel Lise Programı” ilave edilmiş olup 2005-2006 öğretim yılında “Fen Lisesi” açılarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak bilim adamları yetiştirilmesi hedeflenmiştir.Yine aynı yıl Gaziemir ilçesinde SHÇEK'na bağlı “Çağdaş Çocuk Evi” açılmıştır. Kısa zamanda büyük gelişmeler kaydeden kurumumuz 2006-2007 öğretim yılında Gaziemir Çağdaş Eğitim İlköğretim Okulu'nu açmıştır. Gaziemir'de eğitim faaliyetlerini sürdüren Çocuk Evimiz 2007-2008 öğretim yılında SHÇEK'ndan ayrılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İçinde, toplumumuzun bütün meslek ve gelir gruplarından temsilciler bulunduran kurucularımızın oluşturduğu bu çok renkli mozaik içinde gelişen ve gelişecek olan zengin fikirler “Özel Çağdaş Eğitim Kurumları”nı başarıya ulaştıracaktır.

bottom of page