top of page

İngilizce Dil Eğitimi
(S.A.C)

cagdas-egitim-koleji-yabancı-dil-egitim-sistemi.jpg

S.A.C Yabancı Dil Eğitim Sistemi

 

- S.A.C Nedir?

Türkiye'de, sadece Çağdaş Eğitim Kolejinde kullanılan en etkili ve patentli İngilizce eğitim sistemidir. Çoklu zekâ semineri kapsamında uygulanan ve yoğun konsantrasyon gerektiren, doğrudan İngilizce düşünmenizi sağlayan bir sistemdir. Sistemin en belirgin özellikleri; seviye sisteminin olmaması, kur sisteminin olmaması ve klasik gramer öğretiminin bulunmamasıdır.

 

- S.A.C Derste Nasıl Uygulanır?

Yabancı Dil öğrenmenin en verimli yöntemi S.A.C’tır. Bu sistemin kilit noktası Yabancı Dil’e doğrudan maruz kalmaktır. Sınıf içi uygulamalar sayesinde öğrencinin tam konsantrasyon sağlaması sistemin en çarpıcı noktasıdır. Öğrencinin, ders sürecinde her an konuşmaya ve kendisini ifade etmeye ve yazmaya hazır olması gerekmektedir. Öğrencinin gelişimi öğretmeni tarafından takip edilir. Sistemin içerisinde serbest konuşma, hikaye yazımı ve sunum performansı gibi uygulamalar bulunmaktadır.

 

- Neden S.A.C kullanılmalı?

Türkiye'de öğrenciler temel eğitimleri süresince yaklaşık 10 yıl boyunca İngilizce öğretimi almalarına rağmen yüzde 95'i konuşamıyor, yazamıyor ve bilimsel çalışmalara katılamıyor. Geleneksel eğitim sisteminde kullanılan kaynaklar tekrarlı olmasına rağmen, unutulan zaman kalıplarını öğretmekten öteye geçemiyor. S.A.C İngilizce Eğitim Sistemi bu yöntem ve kaynakları kullanmak yerine kendi özgün tekniğini kullanmaktadır. Ayrıca, Dünyada İngilizce bilgisini kanıtlamanın tek yolu uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL veya IELTS puanınızın olmasıdır. S.A.C İngilizce Eğitim Sistemi'nin hedefi öğrencileri bu sınavlara hazırlamaktır.

 

- S.A.C'ın nerede kullanılması uygundur?

S.A.C sistemi ilk okul, orta okul ve lise seviyesinde kullanılması uygundur.

 

- S.A.C ne zamandan beri kullanılmaktadır?

S.A.C 15 yıldır kullanılan köklü bir Yabancı Dil Eğitim Sistemi'dir.

 

- S.A.C'ın öncüsü kimdir?

S.A.C Eğitim Sistemimizin mimarı Naim NALBANT Hoca'mızdır.

Özel Çağdaş Eğitim Kurumlarında uygulanmakta olan yabancı dil sistemi bir dile “ezberlenen” değil “yaşanılan” ve “yaşatılan” bir dil olarak yaklaşımı benimsemektedir. Bu bağlamda anasınıfından başlayarak 8. Sınıfa kadar yürütülen yabancı dil ders içi tüm uygulamalar,  verilen ödev ve etkinlikler, ders dışı proje uygulamaları, ulusal ve uluslararası yarışma ve sınav uygulamaları, kulüp ve yılsonu etkinlikleri öğrencilerin yabancı dili günlük hayatlarına entegre edecek şekilde 1. Yabancı dil İngilizce ve 2. Yabancı dil Almanca da konuşma, yazma ve okuduğunu anlama beceri gelişimleri üzerine kurulmuştur.

            Ders içi uygulamalar, öğrenciye kazandırılacak hedef, konu anlatımını takriben, öğrencilerin cümle kurma- görsel yorumlama - resimler ile hikaye oluşturma- proje oluşturma ve oluşturduğu projeyi sözlü anlatım ile sunma aktiviteleri aracılığıyla sözlü ifade becerilerini; ders kitapları içerisinde bulunan okuma parçaları ve kısa hikayeleri analiz ederek ve paragraf sorularını çözümleyerek okuduğunu anlama  becerilerini; ve bu parçalar üzerinden özet yazım çalışmaları ile de yazım becerilerini geliştirmektedirler.

            Öğrencilerimiz ise her sınıf seviyesinde farklılık gösteren makale ve hikayelerden oluşan yoğun okuma çalışmaları, okudukları her parçanın kendi cümleleri ile yeni bir yazımını gerçekleştirdikleri haftalık “draft” yazım ve yine her draftın sınıflarında haftalık “presentation”  sözlü sunumlarını gerçekleştirerek okuduğunu anlama, sözlü ve yazılı ifade becerilerini geliştirmeye dayalı bir eğitim almaktadırlar. Tüm kademelerde uyguladığımız İngilizce ve Almanca etütlerimizde ders içi hedeflerimizi pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz öğrenci merkezli yoğunlukla sözlü ve yazılı uygulama, etkinlik, proje ve yabancı dil yeterlilik sınavlarına yönelik okuma – yazma – dinleme çalışmaları da hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlamaktadır.

            Öğrencilerimizin dil beceri gelişimlerini ölçümlemek adına her yıl sınıf seviyesine uygun düzenli olarak katıldığımız Uluslararası Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları – Cambridge YLE ve ESOL, TOEFL JUNIOR, HIPPO, KGL, URFODU ve Almanca TELC sınavları ile öğrencilerimize İngilizce ve Almanca yeterliliklerini dünya genelinde yaşıtları ile kıyaslama ve Uluslararası geçerliliğe sahip “dilbilir” sertifikası kazanma fırsatı sunmaktayız.

bottom of page