top of page

Aydınlatma Metni

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  10. maddesi uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır ) “İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş. ”  (“ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan ve İzmir Ticaret Sicilinde 1 92495 no ile kayıtlı; Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi No:231/1 Gaziemir / İZMİR  adresinde mukim, Gaziemir VD. 4840214662 vergi no’lu, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş. olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

BİLGİLENDİRME AYDINLATMA METNİ

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İzmir Özel Çağdaş Eğitim tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim - öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim - veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası,

⁕ Etkinlik yönetimi,

⁕ İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

⁕ Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

⁕ İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

⁕ Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası.

⁕ Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Çalışanlar - öğretmenler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Ücret yönetimi,

⁕ İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

⁕ İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim içi atama - terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Çalışanların - öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

⁕ Yabancı çalışan - öğretim üyesi - öğretim görevlisi çalışma ve oturma izni işlemleri,

⁕ Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Çalışanlar - öğretmenler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

⁕ Hukuk işlerinin takibi,

⁕ Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili işlerin takibi,

⁕ Danışmanlık şirketi ile ilgili işlerin takibi,

⁕ Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

⁕ Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

⁕ Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim kampüs, yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini,

⁕ İzmir Özel Çağdaş Eğitim demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

⁕ Spor tesisleri için kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

⁕ Mağaza ve Kültür Merkezlerinde fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

⁕ İletişim alanında okullarımız ve vakfımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘in iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve faaliyetlerinin tanıtılması,

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’e kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar  Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması,

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

⁕ Kişisel verileriniz, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,

⁕ İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;

İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

İşlenmektedir /  işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından işlenen kişisel verileriniz, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar birliğine, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuyla, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız Kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve Kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu Kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’e ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitili spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM iş başvurusu yaptığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’e ait iletişim merkezini aradığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’in https://cagdasegitim.com.tr/ alan adlı internet sitesinde yer alan “Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi No:231/1 Gaziemir / İZMİR  ” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM iş başvurusu yaptığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘e ait iletişim merkezini aradığınızda, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM’e sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar Birliğine, İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuyla, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu Kuruluşları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız Kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve Kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı Kurumlar, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu Kuruluşları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş.  “ Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi No:231/1 Gaziemir / İZMİR “ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

 

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘e daha önce bildirilen ve İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM ‘e iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

İZMİR ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

bottom of page