top of page

ORTAOKUL

Çağdaş Eğitim Ortaokulu olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, yeteneklerini önemseyen, akademik alanda öğrencilerimizin yeteneklerine paralel yöntem ve stratejilerine uygun bir anlayış ile eğitim hayatında yerimizi almaktayız.

Image by MChe Lee

Dil eğitimi anlamında, öğrencilerimizin dünya ile etkileşim içinde olabilmesini, fikirlerini akademik ölçekte etkili bir şekilde ifade edebilmesini önemsiyoruz. Patentinin bize ait olduğu “SAC” sistemi ile öğrencilerimize dil eğitimi veriyor; edilgen değil, aktif bir şekilde yabancı dil öğrenmelerine destek oluyoruz. S.A.C sistemi; gramer eğitimini birinci plana koymayan, yalnızca becerilere odaklanan bir İngilizce öğretim sistemidir

Dil eğitimimiz kadar öğrencimizin akademik düzeyini de önemsiyoruz.

Düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin konu eksikliklerini tespit ediyor ve bu eksiklikleri birebirler ile ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hafta sonu kurs programımızda 5.sınflara ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi 8. sınıflara ise Türkçe, matematik ve fen bilgisi gibi temel derslerin eğitimini veriyor, onları bu sene girecekleri sınava hazırlıyoruz.

Akademik anlamda öğrencilerimizi desteklerken Rehberlik birimimiz her öğrencimiz ile birebir ilgilenip öğrencilerimizi sosyal ve akademik olarak tüm ihtiyaçları takip ediyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında seminerler, görüşmeler yapıyor, gerekli kurumlardan destekler alıp onları da bu sürece dahil ederek öğrencimize rehberlik anlamında da destek oluyor

İl ve ilçe genelinde yapılan tüm resmi sportif müsabakalara; resim, kompozisyon, şiir yarışmalarına ve bunların yanında Fen bilimleri ve matematik alanında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak yarışmalara yönlendiriyor, süreç boyunca birlikte çalışarak onlara destek oluyor; böylece hem başarı elde etmelerine hem de sosyal anlamda kendine güvenen, girişimci, yeteneklerini bilen öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz.

Öğrencilerimizi bütüncül bir yaklaşım içerisinde kendisini tanıyan ve çevresine değer katan, iletişime açık, özgüven sahibi saygın ideal insanlar olmaları için güzel ahlak ve manevi değerlerle sağduyulu nesiller yetiştiriyoruz.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getirmeyi amaçlıyor, yaparak yaşayarak ilkesinden yola çıkarak öğrencilerimizi ve velilerimizi aktif kılıp süreç içerisinde hep birlikte iş birliği içerisinde eğitim ve öğretim sürecini geçiriyoruz.

bottom of page