top of page

Neden Çağdaş Eğitim Koleji?

Sınıfta Ders Çalışan Öğrenciler
 • Yabancı dil eğitimine verdiği önem ve gösterdiği performans için, ("System Application Chart in ELT" sistemini uygulayan ilk ve tek okul olması, CAMBRIDGE ESOL, TELC, TOEFL, IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlarına üstün başarısı),
   

 • Manevi değerlerimize bağlı, kültürel değerlerimizi içselleştirmiş, milli duyguları güçlü, sağduyulu nesiller yetiştirmeyi ana gaye edindiği, bu yönde gayret gösterdiği için,

 • Kritik analitik düşünme becerisi gelişmiş, gerçek iyilik yolunda hizmet edecek bireyler yetiştirdiği için,
   

 • Temel akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını, kısaca ‘’öğrenmeyi öğrettiği’’ için,
   

 • Tüm dünyayı çalışma zemini gören, ufku geniş, sosyal ve akademik yönü güçlü, dil bilen, özgüvenli gençler yetiştirme gayreti için,
   

 • Yeni teknolojileri eğitim kurumlarımıza taşımadaki hassasiyeti, akıllı tahta, ders konularının öğrenimini kolaylaştırıcı ve bilginin kalıcılığını güçlendirici eğitim-öğretim yaklaşımı için,
   

 • Müfredat programını zorlayan üst öğrenim kurumlarına hazırlayan öğretim yaklaşımı için,
   

 • Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli bir eğitim yaklaşımı, özel seviye grupları, bireysel farklılığı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların olması, tüm öğrencileri bilgileri, becerileri ve öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirdiği için,
   

 • Deneyimli, kaliteli öğretmen kadrosu, alanında uzman etkin Rehberlik hizmetleri ve yönetim kadrosu,
   

 • Sosyal etkinliklerin, derslerle paralelliği ve çeşitliliği, proje, sanat, spor, bilim, olimpiyat yarışmalarındaki yılların birikimi ve bunun başarılarla tescillediği için,
   

Sizleri ÇAĞDAŞ Eğitim Kurumları'na bekliyoruz…

bottom of page