top of page

Rehberlik ve Özel Eğitim

cagdas-egitim-koleji-rehberlik-birimi.webp

Rehberlik birimimiz öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal açıdan donanımlı yetişmeleri adına tüm planlama ve çalışmalarımı gerçekleştirmektedir.

Tüm öğretim kademeleri ile iş birliği halinde çalışarak öğrencilerin üst kademelere geçişleri, gelişimsel süreçleri, sosyal ve akademik donanımlarını arttırmak adına faaliyetler sürdürmektedir.

Rehberlik birimimizde öğrencilerin çocukluk ve yetişkinliğe geçiş arası dönem olması dolayısıyla öğrencilerin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı gelişimi ve kendini gerçekleştirebilmesi için destek faaliyetlerde bulunulmaktadır.

   Yapılan çalışmalar:

  • Öğrencilerin Atılganlık, Günlük yaşam, İletişim, Sorun çözme, Öfkeyle baş etme, Kaygıyla baş etme, Çatışmayı çözme, Karar verme becerilerini geliştirme, Zaman yönetimi, Öz saygıyı geliştirme, Sorumluluk ve görev bilincini geliştirme, Otokontrol becerilerini geliştirme, Özgüven becerilerini geliştirme ve güçlendirme amacıyla Bireysel rehberlik, grup rehberliği, bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma yapılmaktadır

  • Öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda sınavlar hakkında bilgi, sınav kaygısı, motivasyon, ders çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi gelişim süreçleri, mesleki yönlendirme ve meslek seçimi vs. gibi seminerler düzenlenmektedir.

  • Öğrencilerimizin günlük devamsızlık takibi yapılarak velilerimiz özel olarak bilgilendirilmektedir.

  • Öğrencilerimizin konu eksiklerinde öğretmen-öğrenci iletişimi sağlanarak bireysel veya grupla akademik çalışmalar yapılmaktadır.

  • Öğrencilerin akademik gelişimini takip, ders eksiklerini belirleme ve çalışmalarını somut bir şekilde onlara sunmak adına deneme sınavları yapılmaktadır. Sınav gruplarında sınavın yaklaşması ile hızlandırma programları ve artan deneme uygulamaları düzenlenmektedir.

  • Öğrencilerimizin ders başarısını arttırmak adına deneme sınav analizleri ders bazlı olarak oluşturulmakta veli, öğretmen ve öğrenciler ile paylaşılmaktadır. Tüm bu analizler doğrultusunda haftalık ek soru çizelgeleri, ders çalışma programları oluşturularak takibi yapılmaktadır.

  • Öğrenci- öğretmen, öğrenci- veli, veli-öğretmen arasında işbirliği sağlanarak öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri amaçlanmaktadır.

  • Yıl içerisinde öğrencilerimizin genel durumlarını belirleme, destek alması gereken yönlerini belirleme ve sosyal-duygusal-kişisel sorunlarını anlama ve yardım etme amaçlı bazı envanterler ve psikolojik testler uygulanmaktadır. Rehberlik servisine yönlendirilen öğrencilerimize gerekli olan duruma göre Öğrenci Tanıma Formu, Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algılama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Kime Göre Ben Neyim?, Kimdir Bu?, Sosyometri, TKT 7-11 ve  Sinellen Göz Tarama Testi uygulanır, sonuçlar öğrencilerin öğretmen ve aileleri ile paylaşılmaktadır.

bottom of page