top of page

‘ŞARKILAR MATEMATİĞİ ANLATIR' ADLI ULUSLARARASI E-TWİNNİNG PROJEMİZ

Çağdaş Eğitim Koleji Menderes Kampüsü Matematik Öğretmenimiz Filiz TEKGÖZ’ün kuruculuğunu yaptığı uluslararası e-Twinning projemiz devam etmektedir.

Projemiz Türkiye'den 7 öğretmen, Azerbaycan'dan 1 öğretmen olmak üzere toplam 8 katılımcı ile başlamıştır. Projemiz herkesçe bilenen veya matematik öğretmenleri ile öğrenciler tarafından yeni bestelenen şarkıların, matematik konularına uyarlanarak konuları daha kalıcı hale getirmeye, matematik dersinin daha eğlenceli geçmesini sağlamaya ve matematiği öğrencilere sevdirmeye dayanıyor.


Projemizdeki amaç, öğrencilerin matematik dersine karşı olan ön yargılarını kırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda matematik dersinin keyifli ve eğlenceli bir ders olduğunu düşündürüp matematiği sevmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca matematiği günlük hayatımızın bir parçası olan müzik ile özdeşleştirip matematiği soyut bir ders olmaktan çıkarıp somut hale getirerek problem çözme yeteneklerini arttırmaktır.


Son Yazılar

Hepsini Gör

HAND IN HAND – ETWINNING PROJESİ

1.     Projemiz, küresel sorunlara dikkat çekmeyi ve bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip küresel vatandaşlar, potansiyelini geliştirebilen, etkinlikli-aktif v

コメント


bottom of page