top of page

SEEing Sustainably: an eTwinning Project

As pupils and teachers of Özel İzmir Çağdaş Eğitim Anatolian and Science High School, we are proud to get involved in the eTwinning venture "SEEing Sustainably". Throughout the project, we have conducted loads of practical activities with our partners from both Türkiye and Latvia. The purpose of the project was to emphasize that sustainability does not only care about the environment but also it is a foremost issue in every step of our lives and therefore we should learn how to sustain our lives. From having online meetings to doing online activities together, our pupils have actively taken part in the project and learnt how to benefit from the technology. Here you can find out what we have achieved so far.


1. First meeting 

2. Pupils' introducting themselves to their peers

3. Permission from parents and online meeting to inform them

4. Pretest application & An expert's speech

5. The logo competition

6. Researching the course curricula and relation to sustainability


SUSTAINABILITY OF ECONOMY

7. Online brainstorming activity about purchasing second-hand products 

8. Declaring the benefits of buying second-hand goods via lively presentations for pupils, parents and everyone at school


SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENT

9. Planting saplings&seeds


SUSTAINABILITY OF SOCIAL STRUCTURES

10. Joint online activity - Exchanging customs & celebrations


11. Preparing project poster for dissemination and preparing eBook

12. Final assessment & evaluation


SEEing Sustainably: Bir eTwinning Projesi

Özel İzmir Çağdaş Eğitim Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ve İngilizce öğretmenleri olarak “SEEing Sustainably” eTwinning ortaklığına katılmaktan gurur duyuyoruz. Proje boyunca hem Türkiye'den hem de Letonya'dan ortaklarımızla birçok uygulamalı etkinlik gerçekleştirdik. Projenin amacı, sürdürülebilirliğin sadece çevreyle ilgili olmadığını, aynı zamanda hayatımızın her adımında önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle hayatımızı nasıl birçok açıdan sürdürülebilir hale getireceğimizi öğrenmemiz gerektiğini vurgulamaktı. Öğrencilerimiz katıldıkları çevrimiçi toplantılar ve birlikte oluşturdukları ortak ürünlerle projede aktif olarak yer aldılar ve teknolojiden nasıl yararlanacaklarını öğrendiler. Şimdiye kadar neler başardığımızı görmek için aşağıdaki etkinliklere ve fotoğraflara göz atabilirsiniz.


1- İlk tanışma

2- Öğrencilerin kendilerini akranlarına tanıtması

3- Ebeveynlerden alınan izinler ve onları bilgilendirmek için çevrimiçi toplantı

4- Ön test uygulaması & Bir uzmanın konuşması

5- Logo yarışması

6- Ders müfredatlarının araştırılması ve sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmesi


EKONOMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

7- İkinci el ürün satın alma hakkında çevrimiçi beyin fırtınası etkinliği 

8- Öğrencilere, velilere ve okuldaki herkese yönelik canlı sunumlar aracılığıyla ikinci el eşya satın almanın faydalarının anlatılması

ÇEVREDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

9- Fidan ve tohum dikimi

SOSYAL YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

10- Ortak çevrimiçi faaliyet - Geleneklerin ve kutlamaların paylaşılması


11- Yaygınlaştırma için proje posterinin hazırlanması ve e-Kitap hazırlanması

12- Nihai ölçme ve değerlendirme
Son Yazılar

Hepsini Gör

HAND IN HAND – ETWINNING PROJESİ

1.     Projemiz, küresel sorunlara dikkat çekmeyi ve bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip küresel vatandaşlar, potansiyelini geliştirebilen, etkinlikli-aktif v

Aşure Gününün Önemi

Aşure Günü, İslam kültüründe ve pek çok Müslüman toplumunda özel bir öneme sahip olan önemli bir gündür. Bu gün, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir ve İslam takvimine göre önemli bir gündür. Aşu

コメント


bottom of page